Etický kodex

  • Každý klient má dle platných zákonů ČR možnost k nahlédnutí všeobecné obchodní podmínky všech společností pro které Jako zprostředkovatel pracujeme.
  • Všichni poskytovatelé (věřitelé) mají platné všeobecné obchodní podmínky k nahlédnutí na své webové prezantaci nebo na vyžádání u zprostředkovatele.
  • Z každým klientem před podáním elektronické nebo písemné žádosti o půjčku nebo úvěr podepisujeme Souhlas se zpracováním osobních údajů dle zakona č. 101/2000 Sb.
  • Ke každému klientovi se chováme s úctou.
  • Každému klientu na požádání umožníme zdarma k nahlédnutí návrh smlouvy, veškeré doklady, které jsou součástí smlouvy nebo její přílohou vč. splátkového kalendáře kde je uveden úrok, RPSN, doba splatnosti, počet splátek, poplatky, adresa věřitele apod.
  • Na dotaz klientovi sdělíme výši úroku a poplatků za vypůjčení.
  • Na dotaz klientovi sdělíme název webové prezentace.
  • Na dotaz klientovi sdělíme kontakt na poskytovatele.
  • Zásadně se řídíme platnými zákony a vyhláškami ČR.